onderzoek

Binnen Universiteit Amersfoort zijn de volgende onderzoeksgroepen en projecten actief:

 • Meet je stad!
 • Historische Watersystemen - Onderzoek naar vloeiweiden
 • Binnenstedelijke voedselproductie
 • Bijensterfte
 • SAMKUL Project: Understanding Cultural Conditions for Climate Change Adaptation
 • Go Figure: Visualizing Climate Change (FIGO)
 • Fabfuse: jaarlijkse bijeenkomst voor grassroots onderzoek. Zie hier het programma van vorig jaar, en houd alvast 21-23 augustus vrij voor Fabfuse 4.
 • Het kweken van kroos voor waterzuivering en eiwitproductie
 • Grassroots organisatie
 • Olifantasia - Software Defined Radio en onderzoek naar energieconversie
 • FabLab - Digitale Fabricage en onderzoek naar open kennisuitwisseling
 • Spullenmannen - Kunst uit welvaartsresten en onderzoek naar crossovers tussen kunst en wetenschap
 • Transitielab - Onderzoek naar kleinschalige stadslandbouw, energieoplossingen en recycling
nl