onderwijs

Universiteit Amersfoort verzorgt regelmatig lezingen, workshops en zijn er stageplekken voor studenten van de meest uiteenlopende studierichtingen.

Basiscursus Wetenschap:

Van 6 maart tot en met 24 april 2015, zes vrijdagmiddagen (m.u.v. 3 en 17 april)

Wetenschap is tegenwoordig een zaak voor ons allemaal. De krant staat er vol van, reclameboodschappen schermen ermee, de overheid gebruikt onderzoek om besluiten te kunnen nemen. Daarnaast is er een brede behoefte om ook zelf een bijdrage aan onderzoek te leveren. De dwarsverbanden tussen wetenschap en samenleving groeien zienderogen.

Hoorcollege en prakticum

De basisprincipes van de wetenschap komen in deze cursus tijdens zes middagen aan bod. Hoe herken je een foute redenering? Waar vind je wetenschappelijke kennis die je verder helpt? En waar let je op als je zelf meedoet aan een wetenschappelijk onderzoek? Door de cursus begrijp je beter wat er in de krant staat, en vind je makkelijker het antwoord op vragen over alledaagse wetenschap. Iedere middag is er een professional die het onderwerp van de dag helder uitlegt en vragen beantwoordt. Naar aanleiding van praktijkvoorbeelden wordt het onderwerp verder uitgewerkt. Zo verbinden we theorie en praktijk.

Colleges:

Lezingen:

Workshops:

Conferenties:

nl