agenda

Wat is wetenschap? (les 1 van de basiscursus wetenschap)

6 maart 13.00 - 17.00 uur - Andre Klukhuhn

Een introductie over de kenmerken van wetenschap. Hoe kun je er zelf mee aan de slag? Ter sprake komen: een korte historie van de zoektocht naar ware kennis, de kunst van goede vragen stellen, en de wetenschappelijke methode. Tijdens dit college worden ook vragen van de deelnemers geïnventariseerd: Welk onderzoek wil je begrijpen? Welk onderzoek wil je doen? En welke kennis heb je daarvoor nodig?

meetup "Meet je stad!"

6 maart 19:30 - De War, Geldersestraat 6

Avond met informatie over het burgerwetenschapproject Meet je Stad!. Hoe kun je meedoen? Wat gaan de verschillende groepjes doen? Wat wordt er wel en niet van je verwacht? Antwoord op deze vragen en voorbeelden en inspiratie kun je halen op deze meetup. Ook bedoeld voor mensen die zich willen aansluiten bij het project. Neem geïntereseerde vrienden en kennissen mee!

Koen Frenken over de Deeleconomie (Studium Generale Amersfoort: lezing)

zondag 8 maart 16.00 uur - De War, Geldersestraat 6

We delen auto's, huizen, tuinen, gereedschappen, en zelfs huisdieren. Delen is niet nieuw, maar het gebeurt veel vaker. Internet maakt het makkelijk om vraag en aanbod te matchen in de deeleconomie. Ook kunnen vragers en aanbieders elkaar beoordelen op het net, zodat deelnemers zien of iemand te vertrouwen is. Maar er is veel verwarring over wat échte deeleconomie is. Zo bieden UberPOP-taxi’s in Amsterdam ritten op afroep (geen deeleconomie), terwijl je via Blablacar met iemand kunt meeliften over langere afstanden (wèl deeleconomie). De deeleconomie heeft grote voordelen, zoals economische efficiëntie, sociale cohesie en milieuvoordelen. Maar er zijn ook maatschappelijke problemen, vanwege monopolievorming en ongereguleerde marktwerking. Prof. Koen Frenken is hoogleraar Innovatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Hij geeft een scherpe definitie van het fenomeen ‘de deeleconomie’ en vertelt waarin we als samenleving moeten investeren om de deeleconomie te laten bloeien en welke maatregelen we moeten treffen om de risico's in te dammen. https://www.nudge.nl/blog/2014/10/10/uberpop-dan-eigenlijk-wel-deeleconomie/

Kennis verzamelen (les 2  van de basiscursus wetenschap)
13 maart - Jeroen Bosman (Universiteit Utrecht)

Om goed onderzoek te doen is het belangrijk op de hoogte te zijn van de stand van zaken in je onderzoeksgebied. Je wilt toegang hebben tot alle relevante bronnen en je op de hoogte kunnen stellen van recente ontwikkelingen. Hoe dat zoekproces in zijn werk gaat leer je in dit onderdeel. We kijken hoe bibliotheken werken, en hoe universiteiten, individuele wetenschappers en andere onderzoeksinstituten kennis beschikbaar en toegankelijk maken. En natuurlijk gaan we na wat er aan kennis openbaar is. Welke universiteiten en wetenschappelijke platforms zijn 'open source', en hoe kun je daar optimaal gebruik van maken.
Deze les vindt plaats in de bibliotheek in het Eemhuis.

Technische vaardigheden (les 3  van de basiscursus wetenschap)
20 maart - Lennart Pisa (Universiteit Utrecht)

Naast de spelregels voor bewijsvoering is een aantal praktische vaardigheden onontbeerlijk voor de wetenschapper. In dit college leer je gegevens te analyseren, (wiskundige) modellen te maken, en met behulp van statistiek betrouwbare verbanden in grotere hoeveelheden gegevens te vinden. Ook gaat het over studievaardigheden, opmerkzaamheid en serendipiteit.

De grote theorieën (les 4  van de basiscursus wetenschap)
27 maart - Dennis Dieks

Skepsis staat aan de basis van de wetenschap. Aan alles kan en mag getwijfeld worden. Er is echter een aantal theoriën die ook na eeuwen van onderzoek niet aan het wankelen zijn gebracht, en zijn gaan behoren tot het basisgereedschap van de wetenschap. In dit college behandelen we in vogelvlucht de grondbeginselen van de wiskunde, thermodynamica, quantummechanica, relativiteitstheorie, evolutie en complexiteit.

Denkgereedschappen (les 5 van de basiscursus wetenschap)
10 april - Johan Braeckman (Universiteit Gent)

Onze taal en denken laten vele soorten redeneren toe. Deze zijn echter niet allemaal even geschikt om de (soms abstracte) onderliggende verbanden die de wetenschap zoekt in uit te drukken of te bediscussieren. Sommige zijn zelfs ronduit misleidend en andere worden slechts met moeite verworven. Dit college gaat over kritisch denken, drogredenen, logica en onzekerheid.

Kennisdeling (les 6  van de basiscursus wetenschap)

17 april - Michel Bauwens (P2P Foundation)

De wetenschap bestaat bij gratie van het open en vrij delen van inzichten, vermoedens en de uitkomsten van experimenten. Het is echter niet altijd even makkelijk om daarvoor een geschikte vorm te vinden. Bovendien spelen vaak ook economische, politieke of sociale overwegingen een rol. In dit college gaat het over vuistregels voor verschillende vormen van wetenschapscommunicatie: boek, artikel, poster, lezing, demonstratie, conferentie... Ook komt het onderwerp Open Access en de omgang met gesloten of commerciële kennis aan de orde.

Archief:

zondag 9 november 2014, 15.00 uur – Bibliotheek Eemland (Het Eemhuis), Eemplein 71, Amersfoort 

Let op!!! Andere aanvangstijd en andere locatie.

Trudy Dehue - Over ‘Betere mensen’

zondag 14 december 2014, 16.00 uur - Spullenlab in De War, Kleine Koppel 40, Amersfoort

Henk Verhoeven - Over 'Oerganisatie'

Afgelopen lezingen:

13 oktober 2013 Studium Generale Amersfoort: Femke Merkx - Waar moet het heen met de wetenschap?

8 november 2013 Cursus De psychologie van duurzaam gedrag zie Onderwijs

10 november 2013 Studium Generale Amersfoort: Jeroen van der Sluijs - Onzekerheid in de wetenschap

15 november 2013 Cursus Nieuwe Maatschappelijke Productie zie Onderwijs

Doe-denk dag "het Aantrekkelijke Alternatief"

nl